HOME          BIO          MUSIC          VIDEOS          CONCERTS          MUSIC GROUPS   PICTURES        GEAR          PRIVATE GUITAR LESSONS          CONTACT
The group Sonar"was founded by Jerzy Peter specifically for Polish Festival in Montreal. It is nearly 40 strong team, which is a combination of the band" Soli Deo-"with members of the choirs of the parish of Our Lady of Czestochowa Parish of St. Trinity Mission St. Adalbert and St. Maximilian and other instrumentalists.
Marcin Nikliński
Dominik Gronkowski
Piotr Kluska
 Adrian Kowalczyk
Patryk Kowalczyk
Mateusz Kowalczyk
Adam Peter
Marian Bożełko
Jerzy Pasternak
Ewa Pasternak
Maria Duszyńska
Sylvia Czekaj-Lipińska
Gabriela Synowiecki
Weronika Synowiecki
Emilia Stadler
Jadwiga Kowal
Alicja Cieslińska
Barbara Dombrowska
Teodora Desjardin
Janina Kulig
Maria Miernik
Jadwiga Kowal
Barbara Michalak

Diana Lachut
Józefa Miernik
Zofia Rzeszutek
Bogumiła Włodyga
Maria Kirejczyk
Zdzisław Horodyski
Aleksander Matug
Stefan Horny
Adam Nowak
Jeremi Duszynski
Andrzej Marczyński
Marian Cieśliński
Tadeusz Żurek
Jan Pryczek 
Jerzy Peter 

  -  guitar
  guitar
  bass guitar
  -  keyboars, vocal
  obój
  saksofon altowy
  keyboars, vocal
 
drums
  trombone
  flute
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  soprano
  alto
  alto
  alto
  alto
  alto
  tenor
  tenor
  tenor
  tenor
  tenor
  bass
  bass
  bas s        
  bas
  leader, guitar