HOME          BIO          MUSIC          VIDEOS          CONCERTS          MUSIC GROUPS   PICTURES        GEAR          PRIVATE GUITAR LESSONS          CONTACT

On February 1, 2012 a “travel” evening was held at the Polish Consulate in Montreal, reserved for Bogdan Wilecki, a long-time organizer of these events.

At the same time our professional musicians performed: Radoslaw Rzepkowski played the following pieces on piano :  Albinioni – Adagio, Mozart, Fantasia d-moll, Paderewski – Minuet G-dur. Jerzy Peter performed his own piece on the guitar, Spij Jezuniu, spij”. Because Bogdan was a lover of jazz, Radek and Jerzy performed George Gershwin’s “The Man I love” with a jazz twist.

Jerzy Adamuszek

1 lutego 2012 r. odbyło się "Spotkanie Podróżnicze" w konsulacie polskim w Montrealu poświęcone Bogdanowi Wileckiemu, wieloletniemu organizatorowi spotkań.

W programie wystąpili również nasi profesjonalni muzycy. Radosław Rzepkowski zagrał na fortepianie utwory: Albinioni – Adagio, Mozart - Fantazja d-moll, Paderewski  - Menuet G-dur. Natomiast Jerzy Peter wykonał na gitarze skomponowany przez siebie utwór „Śpij Jezuniu, śpij”. Ponieważ Bogdan był miłośnikiem muzyki jazzowej, Radek wraz z Jerzym wykonali w jazzowym stylu utwór George'a Gershwina „The Man I love”.

 Jerzy Adamuszek

Radosław Rzepkowski

Jerzy Peter