HOME          BIO          MUSIC          VIDEOS          CONCERTS          MUSIC GROUPS   PICTURES        GEAR          PRIVATE GUITAR LESSONS          CONTACT


Jerzy Pasternak, Marian Bożełko, Ewa Pasternak, Jerzy Pasternak Pasternak, Jerzy Pe
Jerzy Pasternak
Weronika Schab, konsul Andrzej Szydło
Jerzy Peter, Marian Bożełko, Ewa Pasternak, Jerzy Adamuszek, Weronika Schab, Jerzy Pasternak
Jerzy Pasternak