STRONA GŁÓWNA     BIO     MUZYKA          WIDEO          KONCERTY          ZESPOŁY       ZDJĘCIA          SPRZĘT          LEKCJE PRYWATNE          KONTAKT
Widowisko teatralne "Franciszek świętym" w wykonamiu grupy teatralnej "Razem" (Ottawa 2010 r.)
Bożena Jaworska
Mariola Góral
Jerzy Peter
- scenariusz
- reżyseria
-muzyka