HOME          BIO          MUSIC          VIDEOS          CONCERTS          MUSIC GROUPS   PICTURES        GEAR          PRIVATE GUITAR LESSONS          CONTACT
W 2010 roku odbył się Benefis Jerzego Petera. Jerzy wykonał swoje kompozycje na gitarę. Gośćmi benefisu byli: Radosław Rzepkowski, który wyknał kompozycje Jerzego na fortepian, oraz młodzieżowy zespół "Soli-Deo" kierowany przez Jerzego.
Patryk Kowalczyk, Dominik Gronkowski, Adrian Kowalczyk, Marcin Nikliński, Jerzy Peter
Jerzy Peter, Sylvia Czekaj-Lipińska 
Jerzy Peter, Sylvia Czekaj-Lipińska, Diana Lachut
Jerzy Peter, Dominik Gronkowski
Radosław Rzepkowski
Jerzy Peter